Paigard News Agency – خبرگزاری پیگرد

خبرگزاری پیگرد, انعکاس رویداد های افغانستان, منطقه و جهان

نخستین آموزشگاه برای بانوان درولایت بدخشان فعالیت اش را آغاز کرد …


خبرگزاری پیگرد:ولایت بدخشان
گزارش :شاهرخ “سیرت “
یکشنبه ۵جدی ۱۴۰۰

پس از آغاز تحولات و بسته ماندن درب مکاتب بروی دختران، نخستین آموزشگاه زیر عنوان ” آموزشگاه بانوان” از سوی مدیره یکی از لیسه نسوان در بدخشان مدیریت میشود.


خانم آمنه مسوول آموزشگاه بانوان هدف از ایجاد این آموزشگاه را ترقی و پیشرفت سطح استعداد دختران عنوان نموده و می افزاید دختران از رفت و آمد برای آموختن فاصله های زیاد را طی مینمایند، خیلی سخت و دشوار می باشد.

این آموزشگاه با اخذ پول ناچیز و اندک و یا اشخاص که توان پرداخت پول را ندارند مصروف آموختن درس و تعلیم می باشد.

ارسلان رسولی مدیر آموزشگاه بانوان” بسته ماندن مکاتب بروی بانوان را فاجعه بار عنوان نموده و خاطر نشان میسازد که با این کار، زمینه رشد و ترقی برای استعداد بانوان فراهم نمودیم، طبق گفته های “رسولی” در آموزشگاه حدود پنجاه تن از بانوان مصروف فراگرفتن تعلیم در بخش های انگلیسی، خوشنویسی، فن بیان و مضامین ساینسی می باشد.

مریم یک تن از شاگردان این آموزشگاه گفت” ایجاد این آموزشگاه از لحاظ اقتصادی برای ما کمک زیاد نموده، قبلا ما فاصله زیاد را طی می نمودیم،حال برای رفتن به آموزشگاه، خیلی احساس خرسندی مینمایم”

پس از تغییر نظام این نخستین برنامه برای آموختن بانوان نیست، در ولایات مختلف آموزش دختران توسط زنان آگاه صورت میگیرد.

Copyright © Paigard News By Master Technology | Newsphere by AF themes.