Paigard News Agency – خبرگزاری پیگرد

خبرگزاری پیگرد, انعکاس رویداد های افغانستان, منطقه و جهان

ریتا انوری فعال افغان مقیم استرالیا ، به عنوان سفیر جدید چندفرهنگی کریکت این کشور انتخاب شد

1 min read

خبرگزاری پیگرد:افغانستان
نوشته شده توسط:محمد محمدی
دوشنبه ۳۱ ثور ۱۴۰۳

ریتا انوری فعال افغان مقیم استرالیا به عنوان سفیر جدید چندفرهنگی کریکت استرالیا انتخاب شده است  خانم انوری در این نقش وظیفه ترویج بازی کریکت از طریق ایجاد مسیرهایی برای بازیکنان با پیشینه‌های مختلف را بر عهده خواهد داشت.

SBS اردو، با نشر گزارشی خبر داده که خانم ریتا انوری در ماه می این سمت را بر عهده گرفته‌است.

طبق این گزارش، انتصاب بانو انوری که سابقه فعالیت در خط مقدم فعالیت های اجتماعی در جامعه، به ویژه در حوزه حقوق زنان را دارد، “خبر خوشی برای بازیکنان و مربیان کریکت در سراسر استرالیا است که معتقدند تنوع برای شکوفایی این ورزش کلیدی است.”
خانم انوری که در شهر بریزبن استرالیا زندگی می‌کند،

در گفت‌وگو با این رسانه در مورد تجربیات خود هنگامی که تازه در کشور استرالیا پناهنده شده بود، گفت: “من نمی‌توانستم یک کلمه انگلیسی صحبت کنم و نمی‌توانستم فرهنگ آن را درک کنم.”  او گفت که این تجربه او را مصمم کرده است که روزی زنان دیگر از افغانستان و خاورمیانه را از طریق آموزش و مهارت هایی مانند سواد مالی “قدرتمند” کند.

Copyright © Paigard News By Master Technology | Newsphere by AF themes.