Paigard News Agency – خبرگزاری پیگرد

خبرگزاری پیگرد, انعکاس رویداد های افغانستان, منطقه و جهان

شکایت پایتخت نشینان از کیفیت پایین انترنت در کشور

خبرگزاری پیگرد کابل افغانستان
نوشته شده توسط:محمد محمدی
یکشنبه ۸ دلو ۱۴۰۲

 
شماری از پایتخت‌نشینان از پایین بودن کیفیت خدمات انترنتی در نقاط مخلتف کشور شکایت کرده می‌گویند با وجودیکه بهای انترنت سنگین است اما کارکرد آن ضعیف است.باشندگان کابل از مسوولان می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کنند و بهای بسته‌های انترنتی را کاهش دهند.
رحمت الله باشنده شهر  کابل گفت:《انترنت در خود شهر خوب است کمی کار میته اما اگر حتا به طرف والسوالی های کابل برین انترنت مانده حتا مبایل درست آنتن نمیته خو خواست ما از مسوولان همی است که هم روی کیفیت و هم روی قیمت ها توجه داشته باشند .
صفی الله یک دیگر از شهروندان کشور نیز با ابراز نا رضایتی از کار کرد انترنت نیز می گوید :《با وجودی که پول زیادی را خرچ انترنت میکنیم اما کیفیت آن پایین است خو از حکومت میخواهیم روی کیفیت انترنت کار کند چون حالا انترنت یک ضرورت شده برای همه .》
از سوی هم عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در گفتگو خبرگزاری پیگرد می گوید که این وزارت بخاطر بهبود کیفیت انترنت و مکالمه ۵۹۱ سایت مخابراتی را در  سراسر افغانستان طی دو سال گذشته نصب کرده اند .او همچنان علل اینکه شبکه های مخابراتی و انترنتی در بعضی نقاط کشور کار نمی دهد و قیمت تمام می شود را   سهل عبور بودن جغرافیایی کشور می داند. سخنگوی وزارت مخابرات در ادامه گفته  که هم اکنون برای بهتر شدن کیفیت انترنت در کشور کاری روی پروژه فایبر نوری جریان دارد و تا هشتصد کیلومتر کار آن پیش رفت است .
لازم به ذکر است که هم اکنون در  شهرهای بزرگ افغانستان مردم به خدمات انترنتی و مخابراتی دسترسی دارند و این خدمات در ولسوالی‌های دوردست کمتر است و مردم با مشکل روبه‌رو اند .

Copyright © Paigard News By Master Technology | Newsphere by AF themes.